You are currently viewing תיקון ראייה בלייזר

תיקון ראייה בלייזר

מטופלים רבים חוששים מפני נזקים משמעותיים בעיניים כגון איבוד ראיה, חשש זה הינו חסר בסיס. ניתוח הסרת משקפיים בלייזר הוא בטוח ביותר וכמעט נטול תופעות לוואי וסיבוכים. הלייזר משוכלל וממוחשב, לפני הניתוח מורדמת העין באמצעות טיפות, ובמהלך הניתוח יוחזקו העפעפיים על ידי מפסק, על מנת למנוע מצמוץ, והלייזר המשוכלל מבצע את הליטוש באופן מדויק, הרופא משגיח על הפעולה לאורך כל הניתוח ואם יש תזוזה בעין במהלך הניתוח הלייזר מפסיק את פעולתו.

הסיבוכים העלולים להופיע לאחר הליך זה הינם דלקות עיניים, יובש בעיניים או סנוור לילה. שאר הסיבוכים נחשבים לנדירים, כמו למשל כשלון ביצירת המתלה היוצר הפרעת ראיה, היחלשות של הקרנית בעקבות ליטוש הקרנית, עיוותי ראיה וכו’, אך על מנת למנוע סיבוכים כגון אלה, בטרם הניתוח מצולמת העין ועובי הקרנית נמדד, וזאת על מנת להגיע לתוצאות מדויקות לאחר ההליך.

תוצאות ניתוח הסרת משקפיים בלייזר אינן הפיכות. התוצאות נשמרות לאורך זמן רב, אך יש להבין שכאשר מתבגרים, הראיה מתדרדרת, ויתכן ובגיל מאוחר תזדקקו למשקפיים למרות הכל.

חשיבות בחירת הרופא המנתח

בהליך חשוב זה שתוצאותיו אינן הפיכות, לא כדאי לחסוך בעלויות. ישנה חשיבות עליונה לבחירת הרופא המנתח. מנתח טוב, מנוסה ומיומן ידע כיצד למנוע סיבוכים וסיכונים מיותרים. מטופלים רבים אשר חששו מהסרת המשקפיים בלייזר, ניגשו לבצע את הליך הסרת המשקפיים בלייזר בעקבות המלצות שקיבלו המלצות ממכרים, משפחה וחברים שכבר עברו את ההליך ומרוצים מהתוצאות.

רופא מנוסה ומיומן ידע לבחור את מטופליו על מנת להגיע לתוצאות מקסימאליות.
לכל מטופל פרמטרים שונים, ולא כל מטופל מתאים לעבור את ההליך, לכן, רופא מנוסה ומיומן ייקח בחשבון את כל הפרמטרים, וידע לבצע החלטה אם לנתח או לא. הנתונים מוכנסים למכשיר הממוחשב, כך יחליט הרופא כיצד ואיך ליצור “מתלה”, לבצע שיוף הקרנית ולהחזיר המתלה למקום, כל שלב ושלב בהליך הסרת משקפיים בלייזר חשוב להצלחת הטיפול ועל מנת שיתקבלו תוצאות מקסימליות.

בהצלחה!!!