You are currently viewing נשירת שיער והתקרחות

נשירת שיער והתקרחות

נשירת שיער
תופעה של נשירת שיער מתארת מצב בו שיער מהגוף נושר. בדרך כלל כשמדברים על נשירת שיער מתכוונים על נשירת שיער משיער הראש. נשירת שיער הוא מצב טבעי לחלוטין כאשר מדובר בתופעת נשירת שיער של כבערך 100 שערות ביום.

נשירת שיער שמעל 100 שערות ביום עלולה להעיד על בעיה מסויימת. לפעמים יש מקרים שבהם מצב הנשירה הוא תקין, לדוגמא נושרות 60 – 80 שיערות ביום, אך ישנה בעיה אחרת, והיא ששיער חדש לא צומח במקום השיערות שנשרו.

סוגי נשירת שיער

ישנם שתי סוגי נשירת שיער נפוצים ביותר והם: התקרחות אנדרוגנית, טולגן אפולוויום (telogen effuluvim() . התקרחות אנדרוגנית היא התקרחות שבה רוב הגברים המתקרחים מושפעים ממנה. טולגן אפולוויום מתארת מצב בו יש הקטנה במספר זקיקי השיער שמצמיחים שיער בזמן מסויים ונגרמת כתוצאה מתזונה לקויה, מתחים נפשיים מתמשכים, אנמיה, ניתוח רציני ועוד סיבות רבות נוספות..

התקרחות אנדרוגנית מתרחשת כאשר מתרחש אירוע כלשהו הפוגע בזקיקי השיער, בעקבות ההורמון DHT. ההורמון DHT עלול לפגוע בזקיקי שיער שרגישים אליו. מי זה בכלל ה DHT? שאלה טובה. DHT הוא הורמון מין, מטבוליט פעיל ביולוגית של ההורמון מין הגברי טסטוסטרון. נשירת שיער מהסוג האנדרוגני בדרך כלל נראת אצל גברים בצורת קרחות בצידי הראש, ולפעמים שיער דליל בקודקוד הראש.

טיפול בתופעת נשירת שיער מהסוג האנדרוגני

איך ניתן לטפל בהתקרחות זו? ישנם כיום שתי תרופות אפקטיביות, למידע עליהם פשוט לחצו על השמות:

פרופסיה – תרופה המדכאה את ההורמון DHT. נלקחת בכדורים, מיועדת לגברים בלבד הסובלים מהתקרחות אנדרוגנית. בגיל מסויים במהלך חיי הגבר, רמות ההורמון DHT עולות באופן משמעותי ולעיתים גורמות להתקרחות מוגברת. פרופסיה מחזירה אותם קצת אחורה בזמן =] לקריאה נוספת על התרופה לחץ כאן:  פרופסיה