You are currently viewing מוצרי קוסמטיקה: איך לבחור

מוצרי קוסמטיקה: איך לבחור

נדמה שעם כל יום שחולף, המגוון של מוצרי קוסמטיקה הולך וגדל. שפע של מוצרים מכול הגדלים ומכול המינים מכביד על המדפים בחנויות קוסמטיקה, מתפרסם באמצעי התקשורת השונים ומוצע ללקוחות בכול מקום ובכול זמן. האם ישנה דרך לבחור את המוצרים הנכונים מתוך מגוון אדיר זה של מוצרי קוסמטיקה?

התשובה, כפי שברור לכולן ולמרבה בצער, היא לא. מוצרי קוסמטיקה יכולים להיות נכונים לאחת ושגויים לאחרת. לא כול מה שמתאים לזו מתאים גם לזו: כשם שהן שונות, כך המוצרים המתאימים להן שונות. יתר על כן, מוצרי קוסמטיקה מסוימים מתאימים לזמנים מסוימים – עונות השנה, גיל הלקוחה, מצב הרוח שלה והבריאות שלה. זו הסיבה שקשה לדבר על מוצרים נכונים ולא נכונים.

אין זה אומר שלא ניתן למצוא בשוק מוצרי קוסמטיקה שאינם יעילים לאף אחת ושמהם יש להיזהר. אך גם בין המוצרים השונים והבטוחים הבחירה קשה. גורמים שונים יכולים וצריכים להשפיע על החלטת הלקוחה; ביניהם אפשר למנות את המחיר, הטעם האישי, המטרות והציפיות. המגוון הגדול הוא ברכה ללקוחות אך הוא גם מחייב בחירה ביקורתית ומושכלת.

אחת מהדרכים לקבל תשובה יותר ממוקדת – תשובה שתתאים למקרה האישי של הלקוחה המתלבטת – הוא להתייעץ עם מומחית (או מומחה) בתחום. ייתכן שייעוץ אישי שיתבסס על בדיקה של הלקוחה מצד אחד והכרת התחום של מוצרי קוסמטיקה מהצד השני, יוכל לסייע בבחירת המוצר הנכון.