גישור או בוררות?

גישור היא דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שלא בין כותלי בית המשפט. הסכסוך יכול להיות על רקע עסקי, על רקע מסחרי, על רקע משפחתי. הוא יכול להיות סכסוך בין שכנים, בין חברות, בין עובד ומעבידו , אפילו בין ארצות.

הליך גישור מתחיל כאשר יש לנו שני צדדים מסוכסכים הרוצים להגיע לפתרון המחלוקת ביניהם בדרך פחות קיצונית מאשר תביעה בבית משפט. בבית משפט הצדדים מתחפרים בעמדותיהם ונלחמים זה בזה בכל האמצעים העומדים לרשותם. הרי ברור שבהליך בבית משפט תמיד יהיה מנצח ומפסיד, ולעתים אף  שני הצדדים מפסידים.

כאשר הצדדים פונים להליך גישור, המטרה שלהם היא להגיע להסכמה , לפתרון הטוב ביותר מבחינתם. הצדדים יקבלו את עצמם מגשר , גוף שלישי וניטראלי , לרוב מקצועי בתחום בו עוסק הסכסוך אשר יעזור להם להביע זה כלפי זה את עמדתם, יעזור להם להגיע אל עמק השווה , להבין את העמדה של הצד השני ויעזור להם להגיע לפתרון אשר יהווה הפתרון הטוב ביותר לשני הצדדים, בהפסד מינימאלי מבחינתם.

הליך גישור מאפשר חסכון עצום של עלויות הכרוכות בהליך משפטי בבית משפט. החל מאגרות שונות ועד לשכר טרחה של עורך דין. עם תחילת הליך גישור, המגשר יגיע לפגישת הכרות עם כל אחד מהצדדים וישמע את עמדותיו. הוא ירשום לעצמו על מה כל צד יוכל לוותר ולהתפשר ועל מה בשום אופן לא. בהמשך יפגיש המגשר בין הצדדים ויעודד דיאלוג כנה  ביניהם, תוך שהוא עוזר להם להקשיב ולהגיע להבנות.

למעשה ההבדל העיקרי בין גישור ובוררות, הוא שהמגשר הוא ניטראלי להבדיל מבורר שהוא אובייקטיבי. כלומר, הבורר יכול להיות בעל עמדה משלו בסכסוך, כאשר עמדה זו לא מושפעת מהצדדים המסוכסכים. הבורר מכריע על סמך עמדה זו את הסכסוך בפסק בוררות.

להבדיל, המגשר הוא ניטראלי, כלומר אין לו עמדה משלו בסכסוך, ואין הוא מכריע את הסכסוך אלא עוזר ומאפשר לצדדים היריבים לנהל דיאלוג ולהגיע להסכמה ולפתרון חיובי הממזער ככל האפשר את הנזקים לשני הצדדים. גישור הפך בשנים האחרונות לשיטה מועדפת ליישוב סכסוכים ונתמכת גם על ידי בתי המשפט הישראליים.