You are currently viewing ברית מילה – רופא או מוהל ?

ברית מילה – רופא או מוהל ?

ברית המילה הינה אחת הפעולות הכירורגיות העתיקות ביותר בעולם. ברית בדת היהודית מעוגנת במקורות והולכת כחוט השני לאורך אלפי שנים עד היום. גם בדתות אחרות, בעיקר באיסלאם, מקובל לבצע ברית מילה, אם כי שם הברית מבוצעת בגיל מאוחר יותר. נוצרים רבים גם כן עוברים ברית עקב בעיות בריאותיות ומטעמי אסתטיקה.

בשנים האחרונות רבו הדיונים מסביב לביצוע הברית ויש לא מעט הורים שאינם חפצים למול את בניהם, כיון שהברית נראית להם פעולה ברברית ומכאיבה ועלולה לגרום לטראומה לתינוק. בנוסף יש לא מעט הסוברים שיש פגיעה בהנאה בזמן קיום יחסי מין בעתיד.

לעומת זאת יש מספר יתרונות רפואיים לברית המילה שהוכחו בספרות המדעית-רפואית: ראשית, לא קיימים זיהומים של העורלה שעלולים להגיע עד להיווצרות אבצס במקום. שנית, ישנה שכיחות נמוכה יותר של דלקות בשתן אצל נימולים ופחות העברת מחלות מין אצל נימולים. כמו-כן, שכיחות העברת האיידס נמוכה יותר בקרב נימולים עד כדי כך, שארגון הבריאות העולמי המליץ על ביצוע בריתות המוניות באפריקה כחלק מהמלחמה במגיפת האיידס. בנוסף, ישנה שכיחות נמוכה יותר של סרטן צוואר הרחם בבנות הזוג של נימולים.

באופן עקרוני יש שתי צורות עיקריות לביצוע ברית: ברית מסורתית קלאסית וברית רפואית (שגם היא הלכתית לפי כל כללי הטקס הדתי).

ברית על-ידי מוהל

הברית המסורתית נערכת על-ידי מוהל, אשר הוסמך על-ידי משרד הדתות ומשרד הבריאות. הברית נערכת לרוב באולם או בבית התינוק, ולרוב האלחוש שהתינוק זוכה לקבל מסתכם במציצת מעט יין ולפעמים מריחת משחה להרדמה מקומית. אין הזרקה של חומר הרדמה מקומי כיון שהמוהל אינו מוסמך לבצע הזרקות. התינוק מרגיש את הברית ועובר חוויה לא קלה, קל וחומר ההורים שלו.
בכל מקרה של סיבוך, הילד מופנה בבהילות לבית חולים כדי להתמודד עם הבעיה שנוצרה ולאחרונה אנו עדים בכלי התקשורת לעדויות רבות על נזקים שנגרמו בזמן ביצוע ברית על-ידי מוהלים.
למען הסר ספק, ישנם מוהלים שעושים מלאכתם נאמנה ובעלי ניסיון עצום ומאחוריהם הורים מרוצים, אך קיימים מוהלים שגורמים לעיתים לנזקים קשים ובלתי הפיכים.

ברית על-ידי רופא

ברית מילה רפואית נעשית על-ידי רופא שהוסמך לבצע בריתות. הברית מבוצעת במרפאה של הרופא, בבית התינוק ולפעמים גם באולם לפי בקשת המשפחה והסכמה של הרופא (לא כולם מוכנים לביצוע מופע גדול). הברית עצמה נעשית באותה שיטה כפי שעושה המוהל, אבל ההבדל הגדול הוא באלחוש.

לרוב התינוק מקבל הכנה בבית לפני הברית במריחת משחה להרדמה מקומית על-ידי ההורים ומקבל נר אקמול. בסמוך לביצוע הברית הרופא מזריק לאיבר המורדם (על-ידי המשחה) חומר להרדמה מקומית, כך שההזרקה לא כואבת והברית עצמה אינה מורגשת כלל על-ידי התינוק. בהמשך, הברית מבוצעת תחת הקפדה מחמירה על תנאים סטריליים ותוך הקפדה במניעת סבוכים או פגיעה באיבר המין.

הרופא המבצע יכול לעשות את הטקס הדתי המלא ואין הוא צריך להיות אדם דתי כדי שהברית תהיה כשרה למהדרין. לפי חוקי הדת כל יהודי יכול לבצע ברית ואף נאמר שכל אב צריך למול את ילדיו.
במידה ומופיע סיבוך כמו דימום הרי הרופא יכול לפתור את הבעיה במקום על-ידי ביצוע מספר תפרים באזור הדימום (יש לזכור שהאיבר מורדם והתינוק אינו חש כל כאב).
הפרט החשוב ביותר הוא שהתינוק עובר את הברית בצורה קלה, ללא כאבים או בכי ובכך נחסכת ממנו טראומה מיותרת. פועל יוצא שגם להורים הברית קלה יותר ויש את ההרגשה שאנו עושים את המרב כדי למנוע מילדינו סבל מיותר.
אנו עדים לכך שבשנים האחרונות ההגמוניה לביצוע בריתות עוברת מהמוהלים לידי רופאים ולא בכדי. יותר ויותר הורים המעוניינים לחסוך מבניהם סבל מיותר פונים לבריתות הרפואיות.