You are currently viewing בדיקת שקיפות עורפית בעובר בזמן ההריון

בדיקת שקיפות עורפית בעובר בזמן ההריון

בדיקת שקיפות עורפית הינה בדיקת אולטרסאונד אותה עוברת האישה על מנת לבחון את מצב העובר שלה ולגלות אם קיים חשש להפרעות כרומוזומליות בעובר. את הבדיקה ניתן לעבור בין השבוע ה11 לשבוע ה14 של ההריון, שלאחריהם, בעקבות המשך התפתחות העובר, תוצאות הבדיקה הופכות קשות יותר להשוואה לנורמה ולכן הבדיקה פחות מומלצת לאחר השבוע ה14 להריון. בדיקת שקיפות עורפית הינה בדיקה חיצונית בדרך כלל ולא פולשנית המתבצעת באופן בטני, אולם לעיתים תבוצע הבדיקה באופן שונה – דרך הנרתיק.

כך או כך בדיקת שקיפות עורפית נמשכת בין 10 ל-20 דקות בלבד ואינה מסכנת את האישה או את העובר. על מנת להבין טוב יותר נבאר עבורכם מהי אותה שקיפות עורפית שנבדקת. ובכן, לכל העוברים בשלב מסוים, ישנה הצטברות של נוזלים מתחת לעור באזור העורף. במהלך בדיקת שקיפות עורפית, בעזרתו של מכשיר האולטרסאונד ניתן לצפות בנוזל הזה ולבחון האם כמות הנוזל המצויה בעובר אינה חריגה.

עלויות בדיקת שקיפות עורפית

מאחר ובדיקת שקיפות עורפית מגלה רק אם קיים חשד המצריך פנייה אל בדיקות אחרות ואינה קובעת באופן נחרץ אם קיים מום או לא, משרד הבריאות לא אישר את הימצאות התרופה בסל התרופות וכך גם קופות החולים ולכן היא אינה מסובסדת. יחד עם זאת, עלויות בדיקה זו אינן גבוהות יתר על המידה ורבים יטענו כי היא נדרשת מאוד מאחר והיא נערכת בשלבים מוקדמים המאפשרים בחינת המצב (במידה וחלילה יש מום כלשהו או בעיה כרומוזומלית בעובר) ואת ההיערכות והטיפול המתאים.

חשוב לציין, כי במקרים בהם מדובר בהריון מרובה עוברים, בדיקת שקיפות עורפית נחשבת בעיני כל להכרחית מאחר והיא היחידה שיכולה להצביע על העובר הספציפי אצלו קיים חשד ולא רק על נתוני הדם בכלליות ולכן במקרי הריון כאלה, היא אכן נכללת בסל התרופות.