תנאי שימוש אתר POL

הדפסה
תנאי שימוש אתר POL - 3.0 out of 5 based on 2 reviews
דירוג משתמש: / 2
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : ziv   
שני, 24 אוגוסט 2009 11:37
1.    מערכת www.POL.co.il (להלן: "מערכת האתר") מברכת אותך על שבחרת להשתמש באתר זה ומאחלת לך הצלחה בהשגת יעדיך.

2.    אתר POL נועד על מנת לאפשר לך לפרסם באינטרנט מאמרים מקוריים פרי עטך בתחומי שונים, ולאפשר לגולשים בו גישה למגוון מאמרים רחב ועדכני, בתחומים שונים.
3.    בטרם גלישה באתר, לרבות עיון וקריאת תכניו, ביצוע כל פעולה או מסירת הפרטים מומלץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש.
4.    אם יש לך שאלה או אי בהירות כלשהי, תוכל להפנות את שאלתך בדוא"ל ziv@POL.co.il ..
5.    תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

פרסום מאמרים
6.    גולש המעוניין לפרסם מאמרים באתר ("המפרסם") יידרש למילוי פרטיו האישיים. המערכת ולא תעביר את המידע שהוזן לצד שלישי כלשהו.
7.    המפרסם יוכל לפרסם את מאמריו באתר, באמצעות סיסמה אישית. הסיסמה תאפשר למפרסם בלבד להזין מאמר מסוים ולערוך אותו. המערכת נוקטת במאמצים סבירים על מנת למנוע מגולשים אחרים את האפשרות לשנות או לערוך אותו מאמר, כפי שהוזן על ידי המפרסם.
8.    המפרסם מצהיר ומתחייב כי זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני המלאות במאמרים המפורסמים על ידו באתר הינן בבעלותו הבלעדית של המפרסם. כן מצהיר המפרסם כי בעריכה ופרסום של מאמרים באתר ינהג על פי כל דין, ובפרט - ימנע מכל פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנין רוחני של צדדים שלישיים כלשהם. המערכת שומרת על זכותה להגביל ו/או לאסור ו/או להסיר תוכן כלשהו באתר, ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותיה למפרסם כלשהו, לאלתר וללא הודעה מוקדמת, בגין תוכן כלשהו באתר שנטען לגביו או שהינו, על פי שיקול דעתה של המערכת, בלתי חוקי, מנוגד לכל דין, מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, שקרי, מטעה, בלתי מוסרי, מזיק או שמהווה לשון הרע או הוצאת דיבה.
9.    בפרסום המאמרים באתר, מעניק בזאת המפרסם למערכת את הזכות לעשות שימוש במאמרים לצורך פרסומם והצגתם באתר וכן מעניק בזאת זכות לגולשים אחרים לעשות שימוש הוגן ואישי במאמרים האמורים, בהתאם להוראות תנאי השימוש שיפורט בהמשך.
10.    מאמר יכלול לא יותר משלושה קישורים יוצאים (שניים בגוף המאמר, אחד בתיבת החתימה).
11.    תנאי השימוש באתר POL ניתנים לשינוי על ידי הנהלת האתר - בכל עת, ללא התראה ובתוקף מיידי עם פרסומם כאן.


הגבלת אחריות
1.    אתר POL אינו אחראי לדיוק, שלמות או יעילות המידע המוצג באתר. דעות כותבי המאמרים הנן של כותבי המאמרים בלבד.  המידע המוצג באתר הנו למטרות של חינוך ובידור בלבד והשימוש במידע הנו באחריות קוראי האתר. המידע המופיע באתר בשמם ובחתימתם של מפרסמים הינו על אחריותם בלבד ומובא על ידי המערכת בפני הגולשים כפי שהוזן (as is) וללא התחייבות כלשהי מצד המערכת או העורכים.
2.    אין בשירות הניתן בכדי להבטיח רציפות ו\או זמינות ו\או אמינות ו\או כול התחייבות אחרת בפני המשתמש ולא יתאפשר לאחרון לבוא בטענות ו\או תביעה בגין נזק שייגרם לו עכב כך.
כלל התוצאות משימוש בתכנים ובכלים המוצגים באתר יהיו על המשתמש עצמו ולא יתאפשר לאחרון לבוא בטענות ו\או תביעה בגין נזק שייגרם לו עכב כך.


שימוש בתכנים:
השימוש בתכנים המופיעים באתר הוא חופשי ואינו כרוך באישור מטעם מערכת האתר ו\או כותב המאמר.
גולש שהחליט להשתמש בתכנים שבאתר מקבל על עצמו, מראש וללא סייג את ההתחייבויות הבאות:
  • פרסום המאמר בשלמותו.
  • פרסום שם המחבר כפי שמופיע באתר.
  • שורות הקרדיט לכותב המאמר המופיעות בסוף המאמר . כל הקישורים בתיבת הקרדיט לכותב חייבים להישאר פעילים.
  • שמירת הקישורים המופיעים במאמר פעילים, ככתבם וכלשונם לרבות כתובת הפניה.
  • הקישור המצביע על אתר POL כמקור המאמר חייב להישאר פעיל