קצבה מזכה וקצבה מוכרת – הסבר קצר

PDF הדפסה דוא
קצבה מזכה וקצבה מוכרת – הסבר קצר - 5.0 out of 5 based on 3 reviews
דירוג משתמש: / 3
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : שי שפט   
ראשון, 02 ינואר 2011 17:36

קצבה מוגדרת ב"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) " כתשלומים המשולמים מקופת גמל מידי חודש, באופן רציף, בסכומים שווים, לכל החיים, ובמקרה מוות – למוטבים.


בהתאם לסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, הקצבה כאמור, היא הכנסה חייבת במס והחלק החייב, מחויב לפי שיעורי המס הרגילים של העובד / המבוטח / העמית, בדומה למשכורת.

להלן מס' הגדרות מסעיף 9א לפקודת מס הכנסה :

 • "קצבה" – קצבה המשולמת מאת מעביד (פנסיה תקציבית) או מקופת גמל לקצבה.
 • "קצבה מזכה" – סך הקצבה של העמית/המבוטח עד לתקרה חודשית, המשתנה אחת לשנה.
 • "קצבה מוכרת" – החלק בקצבה, המשולם מפוליסת קצבה או מקרן פנסיה חדשה, והנובע מהתשלומים הבאים:
  קצבה שמקורה בסכומים שחויבו במס בידי העובד במועד ההפקדה לפי סעיף 3 (ה3) לפקודת מס הכנסה וכן בסכומים שהמפקיד לא היה זכאי בגינם לניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.
  כלומר, הקצבה המוכרת כוללת סכומים כגון:
  - חלק העובד בהפקדה, כעמית שכיר.
  - הפקדת עמית עצמאי, מעל לסכום המעניק ניכוי לפי סעיף 47 לפקודה.

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה כולל את הגדרות הקצבה שפורטו לעיל, אך הסעיף גם קובע את הפטורים השונים לקצבה.
הסעיף מעניק פטור בשיעור של 35% מהקצבה המזכה, או לכל הקצבה המוכרת – לפי הגבוה מבניהם.
הפטור לקצבה המוכרת, ניתן מגיל 60 שנים ואילו הפטור בשיעור 35% מהקצבה המזכה, ניתן מ"גיל פרישה" בלבד.
לפטור זכאים גם השאירים וגם מי שפרש מעבודתו מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75% לפחות.

לפי סעיף 9א(ג) לפקודת מס הכנסה, מי שקיבל פיצויים פטורים / מענק פרישה ב- 15 השנים שלפני תחילת קבלת הקצבה או לאחריה, יכול לאבד את הפטור לקצבה, תלוי בחישוב המתקבל מ"נוסחת השילוב" הקבועה בסעיף.
משתמשים בנוסחת השילוב כדי לשלב בין קצבה מזכה לפיצויים פטורים, אך במידה ורוצים לקבל את הקצבה המוכרת, כשהיא הגבוהה מהשניים, אין שימוש בנוסחת השילוב.

הערות חשובות :

 • בכל מקרה בו סכום הפיצויים הפטורים לכל שנת עבודה ובתוספת הקצבה המזכה החודשית, גבוה מתקרת הקצבה המזכה, מאבדים את הפטור לקצבה, כולו או חלקו.
  "נוסחת השילוב" כאמור, תשמש לחשב את כדאיות השילוב בין קבלת קצבה מזכה לפיצויים פטורים.
 • התקנות מבחינות בין כספים שנצברו עד שנת 2000 ואחרי שנת 2000 :
  לגבי כספי תגמולים עד 2000 - הזכאות לקצבה היא עפ"י תנאי הזכאות בקופה, עפ"י תנאי פוליסת הביטוח או תנאי תקנון קרן הפנסיה, ולפיכך קבלת קצבה לפני גיל 60 נחשבת למעשה כ"משיכה שלא כדין".
  לגבי קבלת הקצבה לאחר גיל 60 - אם הקצבה המתקבלת היא "קצבה מוכרת" , ניתן לפנות לפקידי השומה באזור המגורים, כדי לקבל את הפטור על הקצבה.
  לגבי כספים מינואר 2000 - הגיל המינימלי לקבלת קצבה הינו גיל 60 .
  בגיל 60 עדיין לא זכאים לפטור לפי קצבה מזכה, אותו מקבלים אך ורק מגיל הפרישה, אך אם הקצבה שמתקבלת היא "קצבה מוכרת", ניתן לפנות לפקידי השומה באזור המגורים, כדי לקבל את הפטור על הקצבה מגיל 60 .
 • עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות, אינם זכאים ליהנות מקצבה מוכרת ורק עמיתי קרנות הפנסיה החדשות ומבוטחי פוליסות ביטוח קצבה, זכאים ליהנות מקצבה מוכרת.
 • במקרה של פוליסות ביטוח - רצוי ומומלץ ביותר להעביר הנחיות לגבי קבלת הקצבה, לפני תום תקופת הביטוח ובכל מקרה לפני גיל 75, אחרת יופעלו כללי היוון קצבה, על כל המשתמע מכך בהיבט המיסוי.


 
מאמרים נוספים :

» קֶרֶן פֶּנְסְיָה מוּל בִּיטּוּחַ מְנַהֲלִים – הַשְׁוָואָה שִׁנּוּיִים וְהֶסְבֵּרִים

קֶרֶן פֶּנְסְיָה מוּל בִּיטּוּחַ מְנַהֲלִים – הַשְׁוָואָה שִׁנּוּיִים וְהֶסְבֵּרִים ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת...

» מסמכי פנמה – מקלטי מס

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.אוניברסיטת חיפה...

» המאזן – עלויות עבודה – יעודה לפיצויים ועתודה לפיצויים

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.אוניברסיטת חיפה...

» פטור ממס על פיצויי פיטורים או פרישה

 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.אוניברסיטת...

» הגנה לעובד שהתפטר - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בעקבות פסק דין הפניקס

שיעור מס' 2 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון,  מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה בפקולטה לניהול – מנהל עסקים באוניברסיטת חיפה לתואר MBA, בקורס...

» ריכוז הטבות המס לשנת 2013 לעצמאים ולשכירים

נבחין בין הטבות מס למי שמוגדר "עמית מוטב" ובין הטבות מס למי שמוגדר "עמית שאינו מוטב" .הגדרות :ניכוי מס, לפי סעיף 47 לפקודה – זאת הטבה במס, ע"י הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס, בשיעור גובה המס השולי של היחיד.זיכוי במס, לפי סעיף...

» פרישה נכונה

כידוע, פרישה נכונה לגמלאות חשובה מאין כמוה בימים אלו. בשונה מהדורות הקודמים, עליית תוחלת החיים מציבה את הפנסיה כתחילתם של החיים החדשים: אלה המלאים בהגשמה עצמית, ללא עבודה, אך עם התנהלות תקציבית נכונה. ככל שההתנהלות תהיה...

» פיצוי הלנת פיצויי פיטורים - ד"ר איתמר כוכבי, רואה חשבון, כלכלן ועורך דין.

פיצוי הלנת פיצויי פיטורים הינו פיצוי הניתן לעובד הזכאי לפיצויי פיטורים עבור שיהוי בתשלומם. הסדר הפיצוי מעוגן בסעיף 20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן יקרא: "החוק") והוא נועד להוות סנקציה למעביד המעכב את תשלום פיצויי...

» חוק פיצויי פיטורין למתפטר

ישנם מספר מקרים בהם מכיר החוק בעובד מתפטר כזכאי לפיצויי פיטורין. חושבים להתפטר? קראו את המאמר הבא על מנת לבדוק האם גם אתם יכולים לקבל פיצויים.על פי חוק פיצויי הפיטורין ישנם לא מעט מקרים בהם עובד זכאי להתפטר אך להיחשב...

» נוסחת השילוב החדשה

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה ( מס' 190 והוראת שעה ), התשע"ב – 2012 שינה את נוסחת השילוב הוותיקה משנת 1970, כך שפיצויי פיטורין פטורים ממס, שמתקבלים ב-32 השנים ( במקום 15 שנים בנוסחה הוותיקה ) שבסמוך למועד קבלת הקצבה, מפחיתים את הפטור...
STU2

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים