טו באב-חג האהבה - לא רק בלונים אדומים ולבבות שוקולד

PDF הדפסה דוא
טו באב-חג האהבה - לא רק בלונים אדומים ולבבות שוקולד - 5.0 out of 5 based on 1 review
דירוג משתמש: / 1
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : הורוסקופ יומי   
חמישי, 21 יולי 2011 01:18

ט"ו באב הוא היום החמישה עשר בחודש האחד עשר (למניין החודשים מתשרי). הוא חל באמצע תקופת בציר הענבים, שנמשכת בין יולי לספטמבר. בישראל כיום הוא נחוג כחג האהבה, אולם שורשיו עמוקים במסורת היהודית, במשניות ובגמרא.

הדים לחג ניתן למצוא בספר שופטים (פרק כ"א פסוקים י"ז - כ"א): "ויאמרו ירשת פליטה לבנימן ולא ימחה שבט מישראל. ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו כי נשבעו בני ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן. ויאמרו הנה חג ה' בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסלה העלה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. ויצו את בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים. וראיתם והנה אם יצאו בנות שילו לחול במחלות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימן".

נראה, כי ההסבר הפשוט והתמים לחג זה נעוץ בעובדת התדלדלות מספר הנשים בשבט בנימין, לאחר ששבט בנימין כמעט נכחד מחוסר נשים. הפתרון לבעיית הנדר שניתן לצעירי בנימין הרווקים היה להגיע אל הכרמים בעת הבציר ולחטוף מבין המחוללות את האישה המתאימה.

קשר בין כרמים לאהבה נמצא למשל במגילת שיר השירים, ככתוב: "אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי." (שיר השירים א, יד); "אשקך מיין הרקח מעסיס רמני" חגיגות בכרמים מופיעות גם במקומות נוספים תנ"ך. ובמשנה במסכת תענית " אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לביש את מי שאין לו. כל הכלים טעונין טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות (רוקדות) בכרמים." והודגש במיוחד הערך הסוציאלי למנהג, בחג זה, על- פי המסורת היהודית, היו בנות ישראל לובשות שמלות לבנות פשוטות ויוצאות לרקוד בכרמים. את השמלות היו הבנות שואלות זו מזו, כדי שלא לבייש את אלו שלא היו להן שמלות. הריקודים בכרמים נמשכו כל היום, ובמהלכם היו הבנות מזמינות את הבנים להצטרף אליהן ולבחור לעצמם בנות זוג.

הגמרא (בבא-בתרא, קכ"א) מביאה שישה אירועים היסטוריים הקשורים לט"ו באב. נראה שלפי דברי חז"ל, קיימות שש סיבות לחוג את החג, אך רק שתים מהן סיבות הקשורות לאהבה ולזוגיות.

בנוסף על כך נחשב ט"ו באב כצומת דרכים בלוח היהודי

יום אחרון לנטיעות
חמישה עשר באב הוא היום האחרון לנטיעות השנה שקודם ראש השנה, לעניין שביעית ולעניין ערלה.

תחילה וראש לימי הדין
כתוב בספרי מוסר (משלי למשל ),שיום חמישה עשר באב הוא תחילה וראש לימי הדין המתחילים מאלול, וראוי להתחיל בו בחשבון נפש על כל השנה.

מתחילים לברך לרגל ראש השנה
יש הנוהגים מיום זה ואילך, שאם כותב אגרת לחברו, מברכו ב"כתיבה וחתימה טובה", כנהוג אצל הכל מראש חודש אלול.

מתחילים ימי התשובה ועוד אמרו, רמז לכך שימי התשובה מתחילים בחמישה עשר באב ונמשכים עד הושענא רבא, בזה שאמר משה לישראל: "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם... מחוטב עציך עד שואב מימך".אריה יואלי (עיתונאי וסטיריקן)מסביר למה באמת צריך לחגוג בט"ו באב (ואין לזה שום קשר לבלונים אדומים וללבבות משוקולד).

יום ט"ו באב הוא היום שמהווה כפרה על החטאים והאסונות שאירעו ביום ט' באב. לכן מובן, מדוע רבן שמעון בן גמליאל שם אותו בכפיפה אחת יחד עם יום הכפורים. בעוד יום הכפורים הוא יום הכפרה על העוונות הפרטיים של עם ישראל, ט"ו באב הוא יום הכפרה על העוונות הלאומיים של עם ישראל. התחושה באותו יום שווה. כמו שתחושת הכפרה הפרטית ביום הכפורים מוציאה את בנות ישראל אל הטבע לחולל בכרמים ואת הגברים לסור לשם כדי לבנות משפחה, אותה תחושה מורגשת גם ביום ט"ו באב.

ט"ו באב בעידן המודרני בישראל

ט"ו באב הוא יום האהבה בלוח השנה העברי. תפקידו לעורר בנו את הצורך לעשות "בדק בית" ולברר כמה אהבה יש לנו בחיים? חכמת הקבלה מלמדת שיש בעולם אהבה בשפע לכולם.
והנה באופן פרדוכסאלי, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2005 התחתנו בישראל 41,029 זוגות. אך למרבה הצער, יותר מרבע הזוגות שנישאו - התגרשו ( 11,039 זוגות) באותה שנה. רגע, מה לא בסדר אתנו? יכול להיות שאיננו לא יודעים לאהוב?

פעם הכל היה יותר פשוט, אנשים יותר פשוטים, מציאות יותר פשוטה. לא היית צריך לבדוק את כל ה"שוק", עד שתמצא את מושא האהבה שדומה בדיוק לחלום הפנימי שלך, אלא היו עושים "שידעך". אבא ואימא היו מחליטים עבורך עם מי להתחתן, ובזה "פותרים" את הבעיה. היום המילה "שידוך" מעוררת סלידה. בשנות האלפיים פרוש לרגליו של כל פנויה מגוון אינסופי של הצעות: ברחוב, באינטרנט, בעבודה, במסיבות פנויים פנויות. ובאמת, רובנו חיים בתחושה, שאנחנו בונים עולם טוב יותר, נאור יותר. אם כך למה מוסד הנישואין מתנפץ לרסיסים לנגד עינינו?! אחת הסיבות לתופעה עצובה זו היא תכונת האגואיזם, הטבועה בנו מבטן ומלידה, והמרחיקה אנשים זה מזה.

לצד התפתחות הטכנולוגיה והאדם אנו רואים, שבשנים האחרונות האגואיזם האנושי הולך ומתגלה במלוא כיעורו. יתר על כן, האגו האנושי נהנה מניצול הזולת לתועלת עצמו, ומהרגשת העליונות עליו. מונע ממנו לאהוב את האחר, להיות קרוב אליו ולהרגיש אותו באמת. גם כשאני אומר שאני אוהב מישהו, במילים אחרות אני אומר: "אני אוהב את מה שאני מקבל ממנו או "אני אוהב את מה שאני מרגיש כשאני איתו". בפשטות: אני אוהב את עצמי ורק את עצמי. והוא? הוא שם כדי לספק את מאווי, עפ"י הקבלה, אהבה אמיתית מתקיימת כאשר אהבתו של אדם לזולת היא כה גדולה, עד שהוא מרגיש את החסרונות, הרצונות והתשוקות של הזולת ממש כאילו היו שלו. להרגיש את עולמו הפנימי של הזולת - מה הוא רוצה, מה הוא אוהב, מה חסר לו. האהבה האמיתית היא הרצון לספק לזולת את צרכיו ללא רווח עצמי. (כך גם אריך פרום- עיין ערך אהבה).

והנה, אדם שיתקן את האגו שלו, כלומר שיהפוך את הרצון שלו מאגואיסטי לאלטרואיסטי, יהא מסוגל לאהוב את האחרים - אז ורק אז, חייו יהיו הרמוניים ושלמים, והוא יזכה לאיזון ולשלווה. לעומת זאת, האהבה האגואיסטית תמיד קשורה בפחד שמא נאבד אותה. בעולם שלנו האדם חי בדאגה ללא הרף לכך שהאחרים יאהבו אותו. הוא פוחד שאם לא כן, הוא יסבול, הוא יהיה בודד, חסר כוח ואף יאבד את רצונו לחיות.

באהבה הרוחנית האמיתית לעומת זאת, הפחד הקיים הוא שמא אהבתו לזולת תתמעט או תיפסק. בפשטות קבעו חז"ל את כל התורה על רגל אחת: "ואהבת לרעך כמוך" כולם משתוקקים נואשות לאהבה ולקשר. אומרים שאהבה מבוקשת גם בגן העדן וגם בגיהינום ע"י קדושים וצדיקים וע"י חוטאים ורשעים. זוגיות ואהבה הבאות מהלב הן הצורך העמוק ביותר של גבר ואישה. יום האהבה מביא אנרגיות חיוביות לחיזוק, ליצירת אהבה, לאינטימיות, ולמערכות יחסים.

ט"ו באב משויך לאלה אפרודיטה-וונוס שהיא אלת האהבה, היופי, האומנות והאסטטיקה. וונוס שליטת מזלות שור ו-מאזניים היא כוכב הבוקר, הזוהר ביותר בשמי המזרח בטרם הזריחה. כוכב זה נחשב למיטיב, והוא נושא טבע נקבי. מי שייולד בט"ו באב או בקרבת תאריך זה יתחיל את דרכו בחיים מעמדת יתרון, שהרי זכה בברכת הדרך של וונוס, כוכבת היופי והאהבה, מה הפלא שדרכו תהיה סוגה בשושנים? וונוס מאצילה על האנושות יופי רב, גברים בהשפעת וונוס מתקשטים ביפות בנשות תבל. הדחף הפנימי המניע את האנושות הוא דחף האהבה. כולנו מחפשים אהבה הדדית, התאמה מלאה עם הנשמה התאומה.

זוגיות ואהבה היא כמו נשיקה חושנית לוהטת בשיא התשוקה!

כשהנשיקה נעלמת זהו סימן שהזוגיות נגמרת!

וולט ויטמן: "בין הגברים והנשים בתוך ההמון, יש אחד שבוחר בי, לפי סימנים נסתרים ואלוהיים. יש רואים ותוהים. רק זה האחד בין כל ההמונים לא תוהה, זה האחד ידעני, ולא מתלבט".

חג אהבה שמח!

מזל אהרוני - תחזיות הורוסקופ מרתקות וקולעות


myhoroscope.co.il/
 
מאמרים נוספים :

» חג השבועות - חג מתן תורה

שלושת הרגלים הם שלושה חגים מרכזיים בשנה: חג הסוכות, חג פסח וחג השבועותחג שבועות הידוע גם בכינויו חג הביכורים וחג מתן תורה מגיע לאחר ספירת העומר, שבעה שבועות בדיוק לאחר חג הפסח, את שבועות חוגגים בתאריך ו' בסיון והחג הנפלא...

» איך לפאר את בית הכנסת

 פתיחת ארון הקודש בזמן התפילה בבית הכנסת הינו אחד הרגעים היותר מרגשים, "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" המתפללים ללא הבדלי גיל או מעמד ניגשים לספר תורה בחרדת קודש ומנשקים אותו. התורה הקדושה נתנה לעם קדוש מאת הקדוש...

» סגולות לכתיבת ספר תורה

 כתיבת ספר תורה הינה מצווה נעלה וחשובה עד מאד, מצווה זו הינה מצוות עשה מהתורה, האחרונה במניין תרי''ג המצוות. מי שזוכה לקיים את המצווה הזו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל את  התורה בהר סיני.כתיבת ספר תורה הינה מצווה יקרה תרתי...

» איך נרחיק מאיתנו עין רעה?

עין הרע - איך מסירים עין הרעיש עין הרע או שאין עין הרע? לא פעם עולה השאלה האם אכן קיימת המציאות של עין הרע חד משמעית תדעו שהמושג עין הרע הוא אמיתי ונכון.כל בוקר בתפילת שחרית בברכות השחר אנו אומרים: "ויהי רצון... שתצילינו מעין...

» עין הרע - איך מסירים עין הרע

כמעט בכל משפחה יש את המבוגר האחראי, סבתות או דודות מבוגרות אשר מתריעות בפני הסכנה מעין הרע: "בלי עין הרע איזה תינוק מתוק..."  או אם קנית רכב חדש, "בן פורת יוסף עליך ועל האוטו החדש"הם מכניסות לעגלה של התינוק שיני שום לפעמים גם...

» אסטרולוגיה ומה היא מביאה לנו בחיים

 לאיזו אומה שייכת האסטרולוגיה?קשה לשייך את האסטרולוגיה לאומה מסוימת, עכב העובדה כי במהלך ההיסטוריה מוזכרות אומות רבות אשר עסקו באסטרולוגיה, והבולטות שבהן הן מצרים ויוון, מסדרון ישנן כל עוד אומות רבות כי במאי השתמשו...

» זמן לתשובה

זמן התשובה... לפי הסוד מראש חודש אלול ועד יום כיפור שערי שמיים פתוחים לכל הרוצה לשוב בתשובה! וה' יתברך יושב ומצפה לבניו ובנותיו שיעשו תשובה ויתקרבו אליו לקראת ראש השנה-יום הדין..הרמב''ם כותב: ''למרות שהתשובה מתקבלת בכל עת...

» טיפול בדכאון באמצעות תחזית אסטרולוגיה חודשית

אחת הבעיות הנפוצות ביותר במערב היא התמודדות עם דיכאון. הדיכאון יכול להתבטא אצל אנשים שונים בדרכים שונות, החל מחוסר רצון משווע להשתתף בפעילויות חברתיות, דרך אלה שיעדיפו פשוט להישאר כל היום במיטה ולישון וכמובן לבסוף...

» אסטרולוגיה יומית

יכול להיות שאני התעוררתי בגסות על ידי הבנות שהתרסקו כתוצאה מזה לעתים קרובות את דלת חדר השינה והשיק את עצמם על המיטה שלי ואני היה אמור להיות מטלטל את כתפי.אבא, אבא, אבא. היה המזמור שלהם. אני יכול להיות לקיחת מבט בם בעין אחת,...

» אסטרולוגיה מקצועית

העולם מתחלק לשני סוגים של אנשים: אלו שמאמינים בכל ליבם באסטרולוגיה ואלו שחושבים שמדובר בשטות מוחלטת. כך או כך, שני הסוגים של האנשים הללו לא יכולים לדפדף בעיתון בלי לעצור במדור של הורוסוקופ יומי או שבועי ולעיין במה שנכתב...
STU2

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים