שובר לפרסום בגוגלבראשית

PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : אריאל טל   
שבת, 09 יולי 2016 20:54

פרשת בראשית

"בראשית  ברא אלהים את השמים ואת הארץ"  דומה ובראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ כאילו ועד למועד זה לא היו שמים וארץ.

לטעמי, עד למועד זה היו שמים וארץ אבל לא השמים והארץ המוכרים לנו ועל כן נחשבו כבריאה חדשה.

שנא' " את" השמים , אם כן מהו א"ת" כאמור בתיקוני הזוהר ס"ג "ת" הכוונה מ-א עד ת'

בכל אותיות האלפא ביתא ברא את הכל .

מילת המפתח היא  ה-"מי "  כלומר מי הוא זה שברא ?  בראשית או אלהים ?

לפי פשט המילה הפירוש הוא כי : בתחילה ברא אלהים.

דא עקא כי שאלות רבות עולות מעצם ניסוח המקרא להלן:

האם במועד בראשית לא היו השמים והארץ המוכרים לנו ?

מדוע בראשית ולא ראשית?

מדוע נוספה האות ב' ?

האם האות ב' מצביעה על בריאה שנייה?

האם הוספת האות ב', הנה פרי שיבוש הטקסקט המקורי ?

האם האות ב' מרמזת על בריאה שנייה ?

ע"פ תורת הסוד הכל מסתתר במילה " בראשית" היא מילה בעלת תוכן ועמקות שאין לה שיעור וסודות רבים  הבריאה מוכמנים במילה זו.

 

 

 

 

 

מאת: א,ט,

בראשית

ב ,ר, א, ש, י, ת

יש אומרים  וכן ע"פ הזוה"ק , טרום בריאת העולם הזה במתכונתו,  שהיו עולמות אחרים שנחרבו .

תחילת הבריאה הייתה בחלוקה של השמים והארץ, כל אחד מהם קיבל את המקום הראוי לו והם  הופרדו זה מזה.

ניתן לומר כי, השמים הם חוקים שבין האדם למקום והארץ בבחינת חוקים שבין האדם לחברו. פועל יוצא כי מטרם בריאת האדם האל התקין את החוקים ההולמים לקיום האנושות בדרך של מצוות התורה המחולקות למצוות של בין האדם למקום ובין האדם לחברו  בבחינת מצוות עשה ומצוות לא תעשה.

מדוע היה  או יש צורך בשני סוגים של חקיקה בבחינת עשה ולא תעשה וכי לא היה די בעשה?

לדעתי הדבר מלמד כי איננו מצויים בעולם אוטופי מושלם שכן " יצר לב האדם רע מנעוריו" ועל כן יש צורך חוקתי להורות לאסור את האסור המהווה את הדרך הרעה ולחייב את חובת העשייה המהווה את הדרך נכונה בבחינת זכות הבחירה.

אם כן מהו הנזק באי קיום מצוות לא תעשה? הנזק באי קיום מצוות אלו מהווים שורש להרס העולם הזה הן הרס ערכי התרבות והחברה והן הרס פיזי של ממש שכן האל לא יסכים לקיומו של עולם מושחת כגון בדור המבול או כגון אנשי סדום.

מהו הנזק באי קיום מצוות העשה שבין האדם למקום ? הנזק הנו אישי ואיננו משליך ישירות על ערכי החברה אלא משליך באופן ישיר על האדם עצמו .

לעומת זאת מצוות של בין האדם לחברו  כגון: "כבד את אביך"  כיבוד אב ואם הנו ציווי המבטא את ערכו המוסרי של האדם ואם האדם איננו מכבד את הוריו הרי זה מעניינה של החברה כערך חברתי קיומי נעלה לכבד את ההורים, ערך שכיום נשחק ברמה פוגענית המכרסמת כתולעת בשורשה הקיומי של החברה הישראלית.

מכאן עולה שאלת זכות הבחירה שנתן האל לאדם, שכן איזה זכות בחירה קיימת שעה שהאדם מחויב לפעול לפי כללים מוכתבים מראש?

דומני כי זכות הבחירה מצויה אך ורק במצוות שבין האדם למקום ואין בהם כל שייכות למצוות של בין האדם לחברו.

זה לעומת זה ברא אלוקים את השמים מול הארץ , שאין זה בלי זה.

 

המשפט הישראלי הנו רובו כולו מורכב מהמשפט העותומני והאנגלי מייסוד ז' מצוות בני נוח שניתנו לבני נוח בכדי שהעולם יוכל להתקיים .

 

המשפט העברי החל לקרום עור וגידים...עוד טרם בריאת העולם שנא' " והארץ הייתה תוהו ובוהו, שהיו דינים וחסדים מעורבים זה בזה, חושך, הוא הדין מעורב באור , והאור הוא:  גילוי אמת המשפט  .

 

מהו חושך ? היעדר או חסרון אור.

מהו אור ? היעדר או חסרון חושך.

 

שנא' : " ורוח אלוקים מרחפת על פני המים"  אמרו רבותינו " אין מים אלא תורה" שהתורה קדומה לבריאת העולם והחוקים והדינים נוצרו בטרם נוצר האדם , שכן ה' מגיד ראשית ויודע אחרית.

 

שלושה משקין נרמזה בהם תורה ואלו הם: מים, חלב, יין,

 

מים: "  והיה כעץ שתול על פלגי מים "  [ תהילים ]

חלב:  "דבש וחלב תחת לשונך"  [ שיר השירים  ]

יין : הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה"  [ שיר השירים ]

 

אל דווקא נא' : ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ולא על פני החלב ולא על פני היין.

 

לדעתי ניתן להסביר כי, המים הם בבחינת מן הקיים ויין וחלב אלו משקין של מן העשוי להיות שעה שהעולם קיים האחד נעשה ע"י האדם בעבדו את האדמה  והשני נעשה ע"י גוף האישה שעה שהיא מביאה היילוד לאוויר העולם , שכן אין הכוונה לחלב של פרה אלא לחלב של יונקי שדיים.

 

אכן כל עוד לא נברא העולם לא היה מקור לשני סוגי התורה הנוספים הנדרשים לאדם עקב אי היות האדם על פני האדמה, ורק לאחר בריאת העולם ובריאת אדם הראשון היה מקום לשני המשקין הנוספים יין וחלב.

 

קרי התורה על 3 חלקיה טובה ויש  טעם  בקיומה שעה שישנה משפחה אחת לפחות בעולם אבא אימא ויילוד , כגון אדם וחווה ופרי בטנם בבחינת רבים.

שאין רבים אלא  שלושה וע"פ שניים או שלושה עדים יקום דבר.

 

בדיני ממונות  די בשני עדים בבחינת שניים מיעוט רבים

ובדיני נפשות בפלילי חובה שיהיו 3 עדים שהם בחינת רבים מעין ציבור קטן.

  
מאמרים נוספים :

» השתק ומעשה בית דין

דוקטורינת ההשתק ומעשה בית דיןהמשפט הישראלי:המשפט הישראלי התפתח לכיוון ברור  כפי שיפורט בהמשך בתחום דיני ההשתק אשר מקורם בהלכת המשפט העברי המוגדר כ-  "מעשה בית דין". עילה זהה מעשה בית דין" מוגדר כעיקרון משפטי הקובע כי...

» רישום פלילי

מה קובע החוק ומה עושה משטרת ישראל בניגוד לחוקהמרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א - 1981 ========================================פרק א: המרשם הפלילי1. ניהול המרשם (א) המשטרה תנהל מרשם פלילי ובו פרטי רישום לענין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה...

» צוואה לדוגמה

שטר צוואה   הואיל : ואין אדם יודע יום פקודתו ומידת ימיו. והואיל: וברצוני לסדר שטר צוואה ולהביע בו את רצוני האחרון ואת הוראותיי על מה שייעשה                 ברכושי לאחר מותי. לפיכך : אני הח"מ _________________ ת.ז. ___________________הגרה...

» פירות העץ המורעל

דוקטורינתפירות העץ המורעלבראי המשפט העברי מאת: אריאל טל פרשת כי-תצא"כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו. בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה" (דברים, כ"ד, י-יא. התורה כופלת אזהרתה בשני פסוקים...

» תורה שבעל פה

מאמר שמן כתית "בלולה בשמן כתית"  נא' בזוה"ק פרשת פנחס, תרסג: "אמר רעייה מהימנא "הרועה הנאמן"   הוא משה רבנו ע"ה"בלולה בשמן כתית"  "ונאמר והכוונה שם במקור  בתושב"ע שהיא בלולה  מעורבבת , מלשון בלילה כמו שעושים בצק  במקרא , במשנה...

» דמותו של המאמין

שנא' בתהילים: מזמור לדוד ה', מי יגור באוהלך [ אהלך] , מי ישכון בהר קדשך :הולך תמים , ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי ה' יכבד, נשבע להרע ולא ימיר, כספו...

» דת האיסלאם "הבל" ודת הנצרות "ריק"

 דת האיסלאם "הבל" ודת הנצרות "ריק"תפילת "עלינו לשבח"  מיוחסת ליהושע בן - נון שאמרה שעה שביקש לכבוש את העיר יריחו ואם יהושע ידע עליה סימן שמשה רבנו ידע עליה ומכאן מדובר בתפילה המצויה בידי עם ישראל לפחות ממועד מתן תורה.בתפילה...

» התוכנית הסודית להשמדת מדינת ישראל

התוכנית הסודית להשמדת מדינת ישראלהטרור נועד להפחיד ולהסיט אותנו מהמערכה הנכונה שהיא " המלחמה הדמוגראפית"  לסיום שלטון העם היהודי על ארצו"אנו ממנים כיום את הילודה העצומה של ערביי ארץ ישראל ושל החרדים הקיצונים, בעוד 10...

» מאמר – הנהגה בדרך האמת – דרך ה'.

מאמר – הנהגה בדרך האמת – דרך  ה'.מאת: אריאל  טל.  - משפטן                                         נייד 0546684225   arieltal1000@walla.comהרוצה ללכת בדרך האמת , יוכל לעשות כן באמצעות היחס החיובי ממנו לסובב אותו , החל בבני האדם וכלה בטבע.עם הטבע...
STU2

רוצים להוסיף מאמר לאתר? הרשמו עכשיו והכניסו מאמר חדש

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים