שובר לפרסום בגוגלבטיחות מתקני משחקים לילדים חלק 2

PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : עידן מור   
שלישי, 07 דצמבר 2010 10:35

בטיחות מתקני משחקים לילדים - חלק 2

מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט

 

כתיבה: יובל וורגן

אישור: הודיה קין, ראש צוות

עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"   כ"ב בסיוון תשס"ו

18 ביוני 2006

הכנסת, מחלקת מידע ומחקר

מוגש ע"י עידן מור - השכרת מתנפחים בטיחותיים, מגוון מתנפחים למגוון גילאים ומתנפחים ליום הולדת.

 

להלן נתונים על מספר הבדיקות שערך הממונה על התקינה בשנים 2006-2003:

שנה

מספר הרשויות המקומיות

שנבדקו

מספר הגנים הציבוריים

שנבדקו

2003

9

80

2004

11

100

2005

15

101

2006 (רבעון ראשון)

8

41

 

בשנת 2005 היה התקציב לבדיקות ההתאמה של מוצרים לתקנים רשמיים (כ-200 תקנים) 700,000 ש"ח, ו-10% ממנו (70,000 ש"ח) הופנו לבדיקות יזומות של מגרשי משחקים. נבדקו 101 מגרשים. בשנת 2006 עתיד התקציב שיופנה לבדיקות יזומות של מגרשי משחקים לעלות לכ-125,000 ש"ח, והוא יאפשר בדיקה של 200 מגרשים.

הממונה על התקינה מפרסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת את כתובות מגרשי המשחקים שנבדקו במסגרת פעולות האכיפה ונמצא שהם מסוכנים לשימוש. כמו כן, הוא מפרסם את כתובות מגרשי המשחקים שנבדקו בהזמנת הרשויות המקומיות במסגרת בדיקה שנתית הנדרשת על-פי התקן.

לדברי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת, מר גרישה דייטש, האתגר הראשי העומד היום בפני מי שרוצה לאכוף את התקן ביעילות אינו מספר הבדיקות הנערכות, אלא יצירת מודעות מלאה בקרב בעלי מגרשי המשחקים (בעיקר הרשויות המקומיות) לאחריות המוטלת עליהם לפי חוק. כיום חוק התקנים מטיל על הרשויות המקומיות ועל בעלי המגרשים האחרים חובה לעמוד בדרישות התחזוקה לפי תקנים רשמיים. כלומר, אי-עמידה בדרישות התחזוקה שבתקן בדבר מתקני שעשועים היא עבירה על החוק. עם זאת, עד כה לא ננקטו צעדים משפטיים נגד בעלי מגרשים או ראשי רשויות מקומיות אשר נמצא כי לא עמדו בדרישות התקן המחייבות.

לדברי מר דייטש, המודעות לנושאי בטיחות במגרשי משחקים גבוהה הרבה יותר מבעבר. עם זאת, יש לאפשר נקיטת צעדי אכיפה שיגבירו עוד יותר את המודעות ואת ההרתעה (גם אם לא במישור הפלילי), כגון הוצאת צו מינהלי לראשי רשויות מקומיות המונע שימוש במתקני משחקים לא תקניים, ומחייב את הרשויות לתקנם ולקבל תעודה המעידה על תיקונם ממעבדה מאושרת בתוך חודש ימים. צעד הרתעתי נוסף הניתן ליישום הוא פרסום תוצאות בדיקות הבטיחות בעיתונים, נוסף על הפרסום באתר האינטרנט של משרד התמ"ת. פעולות כגון אלו טעונות אישור של היועץ המשפטי לממשלה, והוא טרם ניתן.

4. הכשרת כוח אדם

בעבר, בעקבות דיוני הוועדה לקידום מעמד הילד ובעקבות דיונים של ועדה בין-משרדית שעסקה בנושא ליקויי הבטיחות במתקני משחקים, הוחלט כי יוכשר כוח-אדם ברמה הארצית וברשויות המקומיות ובגני-הילדים לעריכת הבדיקות הדרושות במתקנים, להגברת המודעות לבעיית הבטיחות במתקני השעשועים ולפיתוח המיומנות של זיהוי בעיות בטיחות. הקורסים גובשו במשרד ההדרכה במכון התקנים, ונערכו בשלוש רמות:

-           קורס לממוני בטיחות ברשויות המקומיות – האחראים לבדיקה החודשית.

-           קורס לבדיקת מתקני משחקים במעבדה מאושרת – הבדיקה השנתית (על-פי התקן הקודם; כיום הבדיקה במעבדה מאושרת מחויבת אחת לשלוש שנים).

-           קורס לגננות שנועד לתת להן כלים לזהות בעיות בטיחות במתקנים שבאחריותן.

בעקבות פרסום התקן המחודש, נפתח בחודש יוני 2006 קורס ראשון להכשרת מהנדסים בנושאי בטיחות מתקני משחקים ולהסמכתם לערוך בדיקות שנתיות של מתקני משחקים לפי התקן המחודש. היקף הקורס הוא כ-120 שעות, ובמחזור הראשון משתתפים בו כ-15 מהנדסים.

 

5. היפגעות ילדים במגרשי משחקים

מנתוני רישום הטראומה בישראל עולה כי בשנים 2004-1998 אושפזו 1,039 ילדים עקב נפילות במגרשי משחקים.  יודגש כי הנתונים הם על היפגעות במגרשי משחקים עקב נפילות בלבד, ומוגבלים לאשפוז בבתי-החולים שבהם נערך רישום טראומה על-ידי המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון גרטנר. כלומר, הנתונים אינם כוללים היפגעות במגרשי משחקים עקב פגיעות אחרות, מקרי מוות ופניות לחדר המיון, ואינם מקיפים את כל בתי-החולים בישראל. להערכת מנהל המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה, ד"ר קובי פלג, היחס בין פניות לחדר מיון לבין אשפוז הוא כ-1:10, כלומר אשפוז אחד על כל 10 פניות לחדר המיון. לפיכך, אפשר להעריך כי מספר הפניות לחדר מיון עקב היפגעות במגרשי משחקים בשנים האמורות הוא יותר מ-10,000.

מדוח שפרסם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים באפריל 2004, עולה כי רוב הפגיעות במגרשי משחקים בשנים 2002-1997 נגרמו מנפילות מגובה, וכ-62% מהן היו נפילות ממתקנים.  מהדוח עולה עוד כי קבוצת הגיל הנתונה בסיכון לנפילה במגרשי משחקים היא בני שנתיים עד שש שנים. מהתפלגות נסיבות הנפילות בטיולים ובמגרשי משחקים בשנים 2002-1997 המצוינות בדוח, עולה כי 55% מהנפילות נגרמו מציוד בשטח או במגרש המשחקים, 19% היו נפילה אחרת מגובה וכ-4% היו נפילה מסולם, ממדרגות או מצוק. לדברי ד"ר קובי פלג, מנהל המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון גרטנר, אין שינוי מהותי בהתפלגות נסיבות הנפילות בשנים 2004-2003.


 
מאמרים נוספים :

» בטיחות מתקני משחקים: חובת סימון בתו-תקן

בטיחות מתקני משחקים: חובת סימון בתו-תקן משרד התמ"ת פירסם צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) שיטיל חובת סימון בתו-תקן על מתקני משחקים ויחייב ביצוע תחזוקתם תחת פיקוח של מכון התקנים במסגרת "חובת תו תקן". כניסתו לתוקף של הצו נקבע...
STU2

פרסום ביטוח למטה

רוצים להוסיף מאמר לאתר? הרשמו עכשיו והכניסו מאמר חדש

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים