שובר לפרסום בגוגלבטיחות מתקני משחקים לילדים - חלק 1

PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : עידן מור   
שלישי, 07 דצמבר 2010 10:31

בטיחות מתקני משחקים לילדים - חלק 1

מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט

 

כתיבה: יובל וורגן

אישור: הודיה קין, ראש צוות

עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"   כ"ב בסיוון תשס"ו

18 ביוני 2006

הכנסת, מחלקת מידע ומחקר

מוגש ע"י עידן מור - השכרת מתנפחים בטיחותיים, מגוון מתנפחים למגוון גילאים ומתנפחים ליום הולדת.

 

מבוא

מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא ליקויים בטיחותיים במתקני שעשועים. המסמך מציג את התקן למתקני משחקים לילדים, נתונים על אכיפת התקן ועל עריכת בדיקות בטיחות במתקני משחקים, מידע על הכשרת כוח אדם לעריכת בדיקות בטיחות ונתונים על היפגעות ילדים עקב נפילות במגרשי משחקים.

1. המצב החוקי

תקן מתקני משחקים לילדים מס' 1498 נקבע בשנת 1994 כתקן הרשמי החל על מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים. בינואר 2006 נכנס לתוקף תקן רשמי מחודש, בן שמונה חלקים, שהוא אימוץ של התקן האירופי בנושא זה.  משרד התמ"ת הכריז על התקן על כל חלקיו כתקן רשמי. משמעות ההכרזה הזאת היא שחובה לפעול לפי הכללים הקבועים בתקן. התקן מחייב את כל היצרנים לעמוד בכללי תו התקן של מכון התקנים, וכך אין למכור מתקן משחקים ללא תווית תו התקן. באופן מעשי, האחריות להצבת מתקנים ולהפעלת מערך תחזוקה לפי התקן חלה על בעל המקום – הרשות המקומית בגני שעשועים ציבוריים ובעל השטח בגן שעשועים פרטי.

התקן מפרט את הדרישות הנוגעות למתקנים עצמם: מבנה המתקן, החומרים שהוא עשוי מהם ובטיחותו הכללית, תחזוקת מתקנים ובדיקתם, סימון מתקנים, מיקום המתקנים ומיקום אתר המשחקים ועוד.

אשר לבדיקות בטיחות, התקן קובע כי יש לערוך בדיקות בטיחות למתקני משחקים בשלוש רמות:

1.         בדיקה חזותית חודשית של נציג מטעם בעל המתקן שהוסמך לכך.

2.         בדיקה שנתית של מהנדס מכונות מורשה או של מהנדס אזרחי מורשה, שהוכשר לכך במכון התקנים הישראלי; זו הבדיקה העיקרית.

3.         בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת לשלוש שנים.

מכון התקנים הוא הגוף המקצועי האחראי למתן אישורי העמידה בתקן, ובסמכותו להכשיר ולהסמיך גופים אחרים לערוך את הבדיקות התקופתיות הנדרשות לפי התקן.

לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953, האחריות לאכיפת תקנים רשמיים בכלל והתקן למתקני משחקים בפרט מוטלת על הממונה על התקינה במשרד התמ"ת.

יצוין כי כל המתקנים שהיו קיימים עוד לפני כניסת התקן המחודש לתוקף יוסיפו להיבדק לפי התקן הקודם, וכך לא יידרשו בעלי מגרשי המשחקים להחליף מתקנים אשר יוצרו לפני כניסת התקן המחודש לתוקף.

2. בדיקות בטיחות תקופתיות של מתקני משחקים

מעבדת מכון התקנים היא הגוף העיקרי העוסק בבדיקת מתקני משחקים. המכון עורך בדיקה של מתקנים חדשים לפני שבעליהם (בעיקר רשויות מקומיות) פותחים אותם לשימוש, וכן בדיקה תקופתית של המתקנים במהלך השימוש בהם, בהזמנת בעלי המתקן, על-פי דרישות התקן.

להלן הנתונים העיקריים על בדיקות בטיחות במתקני שעשועים שעשה מכון התקנים בשנת 2005:

•           1,233 בדיקות של מתקנים חדשים (טרם הפעלתם); ב-199 מתקנים (16.2%) נמצאו ליקויים שחייבו תיקון ובדיקה חוזרת.

הליקויים השכיחים שנמצאו: העדר מחסום יציאה לכביש או גדר לאורך קטע המתקן הגובל בכביש; קצוות חדים העלולים לגרום לפציעה חמורה של המשתמשים; אי-התאמה לדרישות התקן בדבר מרווחים במתקנים שנועדו למנוע סכנת הילכדות איברים או לבוש של הילדים.

•           3,749 בדיקות תקופתיות של מתקנים פעילים; ב-2,998 (89%) נמצאו ליקויים שחייבו תיקון ובדיקה חוזרת.

הליקויים השכיחים שנמצאו: בלאי של משטחים בולמי הלם; שברים שגרמו להיווצרות פינות חדות; ברגים ומסמרים בולטים העלולים לפצוע את הילדים המשחקים במתקן; התרופפות של אמצעי הידוק; חלקי מבנה חסרים  – שלבים בסולמות, מושבים בנדנדות וכו'.

יצוין כי הנתונים על בדיקות תקופתיות שמכון התקנים עושה הם על בדיקות בהזמנת בעלי המתקן בלבד. להערכת ראש מדור מערכות מכאניות במכון התקנים, מר טל כהנא, יש בישראל עשרות אלפי מגרשי משחקים, ושיעור המגרשים הנבדקים מדי שנה הוא קטן ביותר.

3. אכיפה

הסמכות לאכוף את יישום התקנים הרשמיים, ובהם גם את התקן שעניינו מתקני משחקים, היא בידי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת. מדי שנה הממונה עושה בדיקות יזומות של התאמה לתקן בכמה רשויות מקומיות. בכל רשות נבדקים בין חמישה לעשרה גנים ציבוריים, לרבות אופן תחזוקתם.

בכל מגרשי המשחקים שבדק הממונה על התקינה במשרד התמ"ת נמצאו ליקויים ואי-התאמה לדרישות התקן. יצוין כי הממונה על התקינה יוזם בדיקות ברשויות מקומיות אשר לא הזמינו בדיקה שנתית במכון התקנים. נוסף על כך, מהנדסי יחידת הממונה על התקינה עורכים סיורים מקדימים, טרם בדיקות המעבדה, לצורך איתור ויזואלי של מפגעים במגרשי שעשועים המיועדים לבדיקה.

 

 


 
STU2

פרסום ביטוח למטה

רוצים להוסיף מאמר לאתר? הרשמו עכשיו והכניסו מאמר חדש

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים